Geodezja

Geodezja

Geodezja

Termin geodezja określa dyscyplinę naukową, która zajmuje się określaniem wielkości oraz kształtów ziemi. Jest to także pojęcie, jakie odnosi się do ustanowienia punktów na podłożu. Dzięki istnieniu dziedziny, jaką określa się terminem geodezji, można wykonać rozmaitego rodzaju opracowania techniczne, a dokładniej dokumentację graficzną. Są to mapy a także profile oraz dokumenty tekstowe mające wagę prawną. Praca geodety jest wymagana przede wszystkim wtedy, kiedy konieczne jest rozgraniczenie nieruchomości.

Istnienie tejże dyscypliny technicznej pozwala na to, aby bezpiecznie eksploatować wznoszone budynki oraz prawidłowo je http://www.alkoretka.pl budować.

Artykuł napisany przez: